Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg i henhold til Kommunelovens § 25. Administrasjonsutvalget består av 7 medlemmer hvorav 2 skal velges av og blant de ansatte.

Faste medlemmer  
Olav Jørgen Bjørkås Leder
Arne Skorstad Medlem
Liv Unni Fløan Medlem
Ingunn Eikeseth Torgersen Medlem
Lars Hågensen Medlem
   
Varamedlem for repr. 1-2-3 og 4  
Gry Hanssen Vara
Nils Myren Vara
Otto Sandnes Vara
Øivind Strøm Vara
Caterina Kvaløsæter Vara
Rita Stamnes  Vara
Varamedlemmer for repr. nr. 5  
Reidar Lindseth Vara
Birgit Fossvik Vara
Geir Tore Olsen Vara
Faste medlemmer valgt av ansatte  
Sissel Skorstad Medlem
Lena Rian Hågensen Medlem
Personlig varamedlem  
Bjørn Hunnestad Vara for Sissel Skorstad og 
Lena Rian Hågensen
Kristina Jakutiene Vara for Lena R Hågensen