Flatanger Delvis skyet -5

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Snarveier/aktuelt > Nytt fra ordføreren > Artikkel
Adventslys

Adventstid- førjulstid!

Da snur vi kalenderen for siste gang også dette året, det er litt fristende å bla gjennom alle månedene en ekstra gang, bare la tankene repetere alle de kalenderbladene som allerede er brukt.

I disse førjulstider er det viktig at vår omtanke for hverandre med lys og varme, er sterkere enn vinterens vrede. Alle har det ikke like bra, da er det utrolig godt både å gi å få.

Flatanger er preget av mye positivt, men vi har også mange store utfordringer. Når vi ser oss litt omkring, er det lett å oppdage hvor fredelig og godt vi egentlig har det her ytterst eller om man vil «først» på landet. Her har det bodd mennesker i 10 000 år, som har funnet til livets opphold ut fra naturens ressurser. Det er nettopp de naturgitte ressursene som er og har vært vår store styrke gjennom alle tider. Verdens beste forhold for lakseoppdrett, plasserer oss som den 5. største oppdrettskommune i Norge. Skal vi fortsatt opprettholde vårt gode tjenestetilbud, synes det for meg, som at vi er avhengig av at vi kan få noe tilbake for bruken av våre naturressurser, enten det er lakseoppdrett eller vindkraft.
Våre veiprosjekter Sitter- Lauvsnes og Osen – Jøssund er viet mye arbeid og oppmerksomhet det siste året. Kommende fylkesveiplan er på beddingen, der har vi som mål at Flatanger sine Veiprosjekter skal komme med for planlegging. Det er utrolig viktig at vi alle støtter opp om disse veiprosjektene, for at vi skal ha en mulighet for å få de realisert.
Jeg har i løpet av året vært rundt omkring både mange steder og besøkt både kommunale arbeidsplasser og private bedrifter, men mye gjenstår. Om noen synes det tar for lang tid før ordfører kommer på besøk, så er det bare å «mase» litt. Dette er høyt prioriterte oppgaver som gir oss både kunnskap og meningsutvekslinger.
I høst har vi fått på plass Flatanger Ungdomsråd, et politisk utvalg som har sitt utspring fra ungdommene ( valgt blant ungdomskole- og videregående- elever). Vi har utrolig mange engasjerte ungdommer i Flatanger, gjennom bl.a årets Ungdomskonferanse fikk jeg nok en gang være vitne til fantastisk dyktige, ungdommer som gikk inn for oppgavene fra start til mål.
Jeg vil også rette en stor takk til alle som bidrog til årets TV-aksjon, som gikk til Amnesty International, Flatanger ble Trøndelags 4. beste kommune med kr 68,08 pr. innbygger. Fantastisk flott innsats!
Etter årets lokale lønnsforhandlinger har jeg fått en ny bekreftelse på vår allsidige og innholdsrike arbeidsstyrke, hvor alle sammen er like viktige brikker i det kommunale puslespillet, uansett. Med det som bakgrunn vil jeg benytte anledninga til å ønske alle sammen flotte dager framover både til kvardag og helg.
Jeg vil ønske alle sammen ei flott adventstid, God Jul og Godt Nytt år!
Hilsen                                                                                                                                Ordfører Olav Jørgen Bjørkås
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no