Kveldsgudstjeneste i Vik kirke

Takkoffer til menighetsarbeidet.

Tid: torsdag 18. april 19:00