Samtalegudstjeneste i Løvøy kirke

Forberedt av konfirmantene, soknepresten og organisten.
Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.

Tid: sndag 28. april 16:00