Menighetens sommertur til Matkroken på Sætervika

Tid: torsdag 6. juni