Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Torgeir Liasjø i Vik kirke

Takkoffer til meninghetsarbeidet.
Kirkekaffe i Framheim.

Tid: søndag 18. august 11:00