Gudstjeneste i Vik kirke

Takkoffer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.

Tid: søndag 4. august 11:00