Gudstjeneste i Vik kirke

Takkoffer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.

Tid: søndag 6. oktober 11:00