Allehelgen-gudstjeneste på pleie- og omsorgstunet

Tid: søndag 3. november 11:00