Gudstjeneste i Vik kirke

v/prost Håkon Olaussen, ny sokneprest David Spjøtvold og organist Stein Moe.
Velkomst for ny sokneprest.
Takkoffer til "Lys til verden".
Kirkekaffe.

Tid: sndag 1. desember 11:00