Andakt på pleie- og omsorgstunet

v/sokneprest David Spjøtvold og organist Stein Moe.

Tid: tirsdag 24. desember 12:00