Gudstjeneste i Løvøy kirke

v/sokneprest David Spjøtvold og organist Stein Moe.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Tid: tirsdag 24. desember 16:00