Høytidsgudstjeneste i Vik kirke

v/sokneprest David Spjøtvold og organist Stein Moe.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Tid: onsdag 25. desember 12:00