Kulturkveld i Vik kirke

Biskopen kommer med en hilsen.
Kunstutstilling ved Tove Estensen. Ellers deltar Torbjørn Lindseth, organist Stein Moe og andre lokale aktører.
Mulighet for en kaffekopp på forhånd og i pausen.

Tid: onsdag 13. november 18:30