Bispevisitas i Flatanger

Vi får besøk av biskop Herborg Finnset. Hun skal møte skoleelever, barnehagebarn, beboere på pleie- og omsorgstunet, begge kirkene, representanter fra kommunen, trosopplæringen "Kreativ" og menighetsrådet.

Tid: onsdag 13. november