Flatanger Skyet 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Informasjon > Kunngjøringer/Høringer > Artikkel

Anbud - Vintervedlikehold, Opparbeidelse av industriområde, Storlavika nord og Asfaltering av kommunal veg, Løvøya

Flatanger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse på følgende arbeider;

-         Vintervedlikehold
Doffin, reg.nr. 239315
 
-         Opparbeidelse av industriområde, Storlavika nord
Sprengningsarbeid
Doffin, reg.nr. 239492
 
-         Asfaltering av kommunal veg, Løvøya
Doffin, reg.nr. 239421
 
Konkurransegrunnlaget fåes tilsendt ved henvendelse til Flatanger kommune, tlf. 74221145 eller 74221100.

  

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no