Flatanger Skyet 3

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Andre undervisningsformål

Dette området omfatter:

  • Tilskudd folkehøgskoler
  • Voksenopplæring

Har du spørsmål, ta kontakt med

oppvekstkontoret, tlf. 476 49475 evt. e-post gurid.halsvik@flatanger.kommune.no 


Nyttige linker:

Lov om voksenopplæring
Vox - nasjonalt senter for læring i arbeidslivet
NKS Nettstudier
Eldreakademiet AS - Senter for livsfaseorientert personalpolitikk

 

 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no