Flatanger Klarvær 6

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Organisasjon > Ansatte
Søk i ansattelisteAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Helse- og omsorg

Bang Grete Sykepleier 742 21137
Brønstad Liv Helse- og omsorgssjef 476 49546
Heia Linda Moen Fysioterapeut 476 30756
Hågensen Lena Rian Helsesøster 970 03180
Laukholm Synnøve Jordmor 909 59488
Mork Lise Søreng Helsesekretær 742 21137
Sjursen Stine Haukø Fysioterapeut 476 31049

Hjemmesykepleien

Sivertsen Ragnhild Psykiatrikoordinator 476 76995

Lauvsnes skole

Kjendlie Turid Rektor 476 62298
Lindseth Reidar Inspektør 476 67219

Næring, miljø og teknisk

Haukø Hans Petter Teknisk sjef 916 93825
Kristiansen Morten Oppmålingsingeniør 476 48051
Kvaløsæter Gunnar Byggesaksbehandler 476 42879
Laukvik Anne Fagleder 476 46731
Strøm Øivind Rådgiver landbruk/næring 476 37202

Oppvekst og kultur

Halsvik Gurid Marte Oppvekstsjef 476 49475
Seltveit Gro Biblioteksjef/pedagogisk konsulent 915 20944 476 46062

Pleie- og omsorgstjenesten

Aakervik Hjøri Meland Helsesekretær 476 75475
Bye Lill-Merethe Avd.sykepleier institusjon 476 78108
Røstvoll Siri-Mette Avd.sykepleier åpen omsorg 476 75466

Sentraladministrasjon

Aune Tove Mette IT-ansvarlig/konsulent økonomi 476 36577
Bjørkås Olav Jørgen Ordfører 476 35811 970 62990
Einvik Gunnar Økonomikonsulent 476 36505
Holt Rita Fagarbeider 742 21100
Hågensen Anita Stamnes Sekretær 742 21100
Imsgard Kari Rådgiver personal/kultursjef 476 46170
Strøm Rune Rådmann 476 36043 971 69708
Tøndel Somia Integreringskoordinator 907 07162

Utvorda oppvekstsenter

Fiskum Monica Rektor 476 62298

Vangan barnehage

Sørum Birgit Styrer 902 57186
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no