Flatanger Skyet 8

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Organisasjon > Ansatte
Søk i ansatteliste

Røstvoll Siri-Mette

Avd.sykepleier åpen omsorg

siri-mette.rostvoll@flatanger.kommune.no

Telefon: 476 75466

Pleie- og omsorgstjenestenAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Helse og omsorg

Bang Grete Sykepleier 74 22 11 37
Brønstad Liv Helse- og omsorgssjef 476 49546
Hågensen Lena Rian Helsesøster 907 03180
Larssen Trond Jørstad Fysioterapeut 476 31049
Laukholm Synnøve Jordmor 909 59488
Mork Lise Søreng Helsesekretær 74 22 11 37
Sjursen Stine Haukø Fysioterapeut 476 31049
Strøm Torunn Fysioterapeut 476 30756

Hjemmesykepleien

Sivertsen Ragnhild Psykiatrikoordinator 476 76995

Lauvsnes skole

Kålen Hilde Inspektør 476 67219
Stenseth Håvar Inge Rektor 476 62298

Næring, miljø og teknisk

Haukø Hans Petter Teknisk sjef 916 93825
Kristiansen Morten Oppmålingsingeniør 476 48051
Kvaløsæter Gunnar Byggesaksbehandler 476 42879
Laukvik Anne Fagleder 476 46731
Strøm Øivind Veileder landbruk/næring 476 37202

Oppvekst og kultur

Angen Lovise Oppvekstsjef 476 49475
Haugum Julie Elisabeth Kultursjef 476 46170
Seltveit Gro Biblioteksjef/pedagogisk konsulent 915 20944 476 46062

Pleie- og omsorgstjenesten

Aakervik Hjøri Meland Helsesekretær 476 75475
Røstvoll Siri-Mette Avd.sykepleier åpen omsorg 476 75466
Stamnes Rita Avd.sykepleier institusjon 476 78108

Sentraladministrasjon

Aune Tove Mette Konsulent økonomi/IT 476 36577
Bjørkås Olav Jørgen Ordfører 476 35811 970 62990
Einvik Gunnar Økonomikonsulent 476 36505
Holt Rita Fagarbeider 742 21100
Hågensen Anita Stamnes Sekretær 74 22 11 00
Imsgard Kari Rådgiver personal 476 31249
Kemnitz Vegard Miljøarbeider i Integreringstjenesten 902 28675
Strøm Rune Rådmann 476 36043 971 69708
Tøndel Somia Integreringskoordinator 907 07162
Øie Brita Fløan Fagarbeider 74 22 11 00

Utvorda Oppvekstsenter

Frisendal Elin Rektor 974 36651

Vangan barnehage

Sørum Birgit Styrer 902 57186
Flatanger kommune • Tlf: 742 21 100 • Faks: • E-post: postmottak@flatanger.kommune.no