Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Søk i ansattelisteAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil
Aakervik Hjøri Meland Helsesekretær 476 75 475
Angen Lovise Oppvekstsjef 476 49 475
Aune Tove Mette Konsulent økonomi/IT 476 36 577
Avdeling Spire Spire 907 40 860
Avdeling Sprett Sprett 907 05 633
Bang Grete Sykepleier 74 22 11 37
Bjørkås Olav Jørgen Ordfører 970 62 990
Brønstad Liv Helse- og omsorgssjef 476 49 546
Dahle Eivind Johnny Fagarbeider 901 27 439
Dahle Signy Alida Fagarbeider renhold 926 43 101
Einvik Gunnar Økonomikonsulent 476 36 505
Frisendal Elin Rektor/Styrer 974 36 651
Haukø Hans Petter Teknisk sjef 916 93 825
Havstein Inge Fagarbeider 990 38 406
Hovednummer 74 28 86 60
Hågensen Anita Stamnes Sekretær 74 22 11 00
Hågensen Lena Rian Helsesøster 907 03 180
Hågensen Mona Pedagogisk leder 974 35 933
Imsgard Kari Rådgiver personal 476 31 249
Iversen Narve Fagarbeider bygg 907 96 151
Kjøkken PO-tunet PO-tunet 476 80 694
Klæth Kristine Avdelingsleder integreringstjenesten 907 58 389
Kristiansen Morten Oppmålingsingeniør 476 48 051
Kvaløsæter Gunnar Byggesaksbehandler 476 42 879
Kvaløsæter Rita Fagarbeider 902 28 675
Kålen Hilde Inspektør 476 67 219
Larssen Trond Jørstad Fysioterapeut 476 31 049
Laukholm Synnøve Jordmor 909 59 488
Laukvik Anne Fagleder 476 46 731
Lindseth Tor Roald Fagarbeider vei, avløp og brann 922 59 639
Meland Lise Svendsen Aktivitør 476 80 742
Mork Lise Søreng Helsesekretær 74 22 11 37
Røstvoll Siri-Mette Avd.sykepleier åpen omsorg 476 75 466
SFO 974 94 032
Seltveit Gro Biblioteksjef/pedagogisk konsulent 915 20 944 476 46 062
Sivertsen Yngve Fagarbeider 950 59 224
Sjursen Stine Haukø Fysioterapeut 476 31 049
Skjerma avdeling PO-tunet PO-tunet 476 88 822
Stamnes Rita Avd.sykepleier institusjon 476 78 108
Stenseth Håvar Inge Rektor 476 62 298
Strøm Rune Rådmann 476 36 043 971 69 708
Strøm Torunn Kommunefysioterapeut 476 30 756
Strøm Øivind Veileder landbruk/næring 476 37 202
Sæther Anastasia Kultursjef 476 46 170
Sørum Birgit Styrer 902 57 186
Tøndel Somia Programmedarbeider integreringstjenesten 907 07 162
Vaktrom hjemmesykepleie hjemmesykepleie 476 76 995
Vaktrom institusjon 74 22 10 20
Øie Brita Fløan Fagarbeider 74 22 11 00