Flatanger Skyet 8

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Organisasjon > Ansatte
Søk i ansattelisteAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil
Stamnes Rita Avd.sykepleier institusjon 476 78108
Røstvoll Siri-Mette Avd.sykepleier åpen omsorg 476 75466
Seltveit Gro Biblioteksjef/pedagogisk konsulent 915 20944 476 46062
Kvaløsæter Gunnar Byggesaksbehandler 476 42879
Holt Rita Fagarbeider 742 21100
Øie Brita Fløan Fagarbeider 74 22 11 00
Laukvik Anne Fagleder 476 46731
Larssen Trond Jørstad Fysioterapeut 476 31049
Sjursen Stine Haukø Fysioterapeut 476 31049
Strøm Torunn Fysioterapeut 476 30756
Brønstad Liv Helse- og omsorgssjef 476 49546
Aakervik Hjøri Meland Helsesekretær 476 75475
Mork Lise Søreng Helsesekretær 74 22 11 37
Hågensen Lena Rian Helsesøster 907 03180
Kålen Hilde Inspektør 476 67219
Tøndel Somia Integreringskoordinator 907 07162
Laukholm Synnøve Jordmor 909 59488
Aune Tove Mette Konsulent økonomi/IT 476 36577
Haugum Julie Elisabeth Kultursjef 476 46170
Kemnitz Vegard Miljøarbeider i Integreringstjenesten 902 28675
Kristiansen Morten Oppmålingsingeniør 476 48051
Angen Lovise Oppvekstsjef 476 49475
Bjørkås Olav Jørgen Ordfører 476 35811 970 62990
Sivertsen Ragnhild Psykiatrikoordinator 476 76995
Frisendal Elin Rektor 974 36651
Stenseth Håvar Inge Rektor 476 62298
Imsgard Kari Rådgiver personal 476 31249
Strøm Rune Rådmann 476 36043 971 69708
Hågensen Anita Stamnes Sekretær 74 22 11 00
Sørum Birgit Styrer 902 57186
Bang Grete Sykepleier 74 22 11 37
Haukø Hans Petter Teknisk sjef 916 93825
Strøm Øivind Veileder landbruk/næring 476 37202
Einvik Gunnar Økonomikonsulent 476 36505
Flatanger kommune • Tlf: 742 21 100 • Faks: • E-post: postmottak@flatanger.kommune.no