Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Søk i ansattelisteAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil
Avdeling Spire Spire 907 40 860
Avdeling Sprett Sprett 907 05 633
Hovednummer 74 28 86 60
Kjøkken PO-tunet PO-tunet 476 80 694
SFO 974 94 032
Skjerma avdeling PO-tunet PO-tunet 476 88 822
Vaktrom hjemmesykepleie hjemmesykepleie 476 76 995
Vaktrom institusjon 74 22 10 20
Meland Lise Svendsen Aktivitør 476 80 742
Stamnes Rita Avd.sykepleier institusjon 476 78 108
Røstvoll Siri-Mette Avd.sykepleier åpen omsorg 476 75 466
Klæth Kristine Avdelingsleder integreringstjenesten 907 58 389
Seltveit Gro Biblioteksjef/pedagogisk konsulent 915 20 944 476 46 062
Kvaløsæter Gunnar Byggesaksbehandler 476 42 879
Dahle Eivind Johnny Fagarbeider 901 27 439
Havstein Inge Fagarbeider 990 38 406
Kvaløsæter Rita Fagarbeider 902 28 675
Sivertsen Yngve Fagarbeider 950 59 224
Øie Brita Fløan Fagarbeider 74 22 11 00
Iversen Narve Fagarbeider bygg 907 96 151
Dahle Signy Alida Fagarbeider renhold 926 43 101
Lindseth Tor Roald Fagarbeider vei, avløp og brann 922 59 639
Laukvik Anne Fagleder 476 46 731
Larssen Trond Jørstad Fysioterapeut 476 31 049
Sjursen Stine Haukø Fysioterapeut 476 31 049
Brønstad Liv Helse- og omsorgssjef 476 49 546
Aakervik Hjøri Meland Helsesekretær 476 75 475
Mork Lise Søreng Helsesekretær 74 22 11 37
Hågensen Lena Rian Helsesøster 907 03 180
Kålen Hilde Inspektør 476 67 219
Laukholm Synnøve Jordmor 909 59 488
Strøm Torunn Kommunefysioterapeut 476 30 756
Aune Tove Mette Konsulent økonomi/IT 476 36 577
Sæther Anastasia Kultursjef 476 46 170
Bye Lill-Merethe Leder brukerkontor 902 33 143
Kristiansen Morten Oppmålingsingeniør 476 48 051
Angen Lovise Oppvekstsjef 476 49 475
Bjørkås Olav Jørgen Ordfører 970 62 990
Hågensen Mona Pedagogisk leder 974 35 933
Tøndel Somia Programmedarbeider integreringstjenesten 907 07 162
Stenseth Håvar Inge Rektor 476 62 298
Frisendal Elin Rektor/Styrer 974 36 651
Imsgard Kari Rådgiver personal 476 31 249
Strøm Rune Rådmann 476 36 043 971 69 708
Hågensen Anita Stamnes Sekretær 74 22 11 00
Sørum Birgit Styrer 902 57 186
Bang Grete Sykepleier 74 22 11 37
Haukø Hans Petter Teknisk sjef 916 93 825
Strøm Øivind Veileder landbruk/næring 476 37 202
Einvik Gunnar Økonomikonsulent 476 36 505