Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Søk i ansattelisteAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Helse og omsorg

Bang Grete Sykepleier 74 22 11 37
Brønstad Liv Helse- og omsorgssjef 476 49 546
Dahle Michael Bjørsvik Kommunefysioterapeut 908 15 902
Hågensen Lena Rian Helsesøster 907 03 180
Larssen Trond Jørstad Fysioterapeut 476 31 049
Laukholm Synnøve Jordmor 909 59 488
Mork Lise Søreng Helsesekretær 74 22 11 37
Sjursen Stine Haukø Fysioterapeut 476 31 049

Lauvsnes skole

Hovednummer 74 28 86 60
Kjendlie Turid Rektor 476 62 298
Kålen Hilde Inspektør 476 67 219
SFO 974 94 032

Næring, miljø og teknisk

Dahle Eivind Johnny Fagarbeider 901 27 439
Dahle Signy Alida Fagarbeider renhold 926 43 101
Haukø Hans Petter Prosjektleder bygg 916 93 825
Havstein Inge Fagarbeider 990 38 406
Iversen Narve Fagarbeider bygg 907 96 151
Kristiansen Morten Oppmålingsingeniør 476 48 051
Kvaløsæter Gunnar Byggesaksbehandler 476 42 879
Laukvik Anne Fagleder 476 46 731
Lindseth Tor Roald Fagarbeider vei, avløp og brann 922 59 639
Rørstad Halvard Teknisk sjef 990 96 389
Sivertsen Yngve Fagarbeider 950 59 224
Strøm Øivind Veileder landbruk/næring 476 37 202

Oppvekst og kultur

Angen Lovise Oppvekstsjef 476 49 475
Klæth Kristine Avdelingsleder integreringstjenesten 907 58 389
Seltveit Gro Biblioteksjef/pedagogisk konsulent 915 20 944 476 46 062
Sæther Anastasia Kultursjef 476 46 170

Pleie- og omsorgstjenesten

Aakervik Hjøri Meland Helsesekretær 476 75 475
Bye Lill-Merethe Leder brukerkontor 902 33 143
Kjøkken PO-tunet 476 80 694
Meland Lise Svendsen Aktivitør 476 80 742
Røstvoll Siri-Mette Avd.sykepleier åpen omsorg 476 75 466
Skjerma avdeling PO-tunet 476 88 822
Stamnes Rita Avd.sykepleier institusjon 476 78 108
Vaktrom hjemmesykepleie 476 76 995
Vaktrom institusjon 74 22 10 20

Sentraladministrasjon

Aune Tove Mette Konsulent økonomi/IT 476 36 577
Bjørkås Olav Jørgen Ordfører 970 62 990
Einvik Gunnar Økonomikonsulent 476 36 505
Hågensen Anita Stamnes Sekretær 74 22 11 00
Imsgard Kari Rådgiver personal 476 31 249
Kvaløsæter Rita Fagarbeider 902 28 675
Strøm Rune Rådmann 476 36 043 971 69 708
Øie Brita Fløan Fagarbeider 74 22 11 00

Utvorda Oppvekstsenter

Frisendal Elin Rektor/Styrer 974 36 651
Hågensen Mona Pedagogisk leder 974 35 933

Vangan barnehage

Avdeling Spire 907 40 860
Avdeling Sprett 907 05 633
Sørum Birgit Styrer 902 57 186