Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Åpningstider og kontaktinformasjon

KOMMUNENS SENTRALBORD TLF. 74 22 11 00
og kommunale kontorer har åpent hver dag mellom kl. 08.00 og 15.30.

LEGEKONTORET TLF. 74 22 11 37
Telefontid hver dag mellom kl. 09.00-11.00 og kl. 13.00-14.00.
Ved øyeblikkelig hjelp, bruk legevakt tlf. 74 28 99 00 evt. 113.

HELSESØSTER TLF. 907 03180
Helsesøster treffes fra kl. 07.45-15.30 tirsdag, onsdag og fredag i partallsuker og mandag, tirsdag og fredag i oddetallsuker.

JORDMOR TLF.  909 59488
Åpent onsdag annenhver uke (partallsuker).
For timebestilling ring tlf. 74 22 11 37 (legekontoret) eller tlf. 476 72968 (helsesøster).

FYSIOTERAPITJENESTEN TLF. 476 31049
Åpent alle dager mellom kl. 09.00 og 14.30.

TANNPLEIER TLF. 469 49840 (TANNKLINIKKEN NAMSOS TLF. 742 72444)
Åpent annenhver onsdag (oddetallsuker) mellom kl. 09.00 og 15.00.

BIBLIOTEKET TLF. 915 20944
Åpent tirsdag kl. 11.00-13.00 og 17.00-19.30, torsdag kl. 10.30-14.30.

SKATTEOPPKREVERKONTORET
Hovednummer 941 78000.

NAV FLATANGER TLF. 55 55 33 33
Publikumsmottaket er åpent mandag og onsdag mellom kl. 10.00 og 14.00. Timeavtaler med veileder kan også avtales utenom publikumsmottakets åpningstider.

LIGNINGSKONTORET TLF. 815 81816 

KIRKEKONTORET
Åpent tirsdager og onsdager kl. 10.00-14.00.
Vi kan være å treffe utover disse dagene, så ring eller kom innom hvis du
er på Miljøbygget. 
Sokneprest Torgeir Liasjø tlf. 909 18102.
E-post: torgeir.liasjø@kirken.namdal.no
Menighetssekretær Anne Ruud Kristiansen tlf. 934 65169.
E-post: anne.ruud.kristiansen@kirken.namdal.no
Kirketjener Aud Høstland mob. 934 65167.
Organist Stein Moe mob. 456 07552.

Publisert | Oppdatert 30. april 2018

Skjema