Flatanger Skyet 10

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Betalingssatser pleie- og omsorgstjenesten 2018

1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand)

Hjemmetjenester for husstander med inntekt under 2G brukes den til enhver gjeldende maksimalsats fastsatt av Helse- og omsorgsdept. Denne satsen utgjør for tiden kr. 205,- pr. mnd.
Netto inntekt Inntil 15 t /mnd. Abm. 15-45 t/mnd. Abm. over 45 t/mnd.
Inntil 2G Kr.   41,- pr. time (inntil 2 t/ mnd.) Kr.    205,- pr. mnd. (over 2t/mnd.)  
2G-3G Kr.   75,- pr. time Kr.    1.038,- pr. mnd. Kr. 1.972,- pr. mnd.
3G-4G Kr. 100,- pr. time Kr. 1.388,- pr. mnd. Kr. 2.764,- pr. mnd.
4G-5G Kr. 135,- pr. time Kr. 1.965,- pr. mnd. Kr. 3.950,- pr. mnd.
Over 5G Kr. 161,- pr. time Kr. 2.222,- pr. mnd. Kr. 4.699,- pr. mnd.
1G=Folketrygdens grunnbeløp pr. 01.05.2017 kr. 93.634,-


2. Egenbetaling for trygghetsalarm.
For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr. 158,-.
Evt. kostnader til ekstra sim-kort må dekkes av bruker selv.

3. Egenbetaling for mat.
Frokost/aftens kr. 41,-.
Middag kr. 79,-.
Helpensjon kr. 3.139,-.
Salg til annet f.eks. mat til møter økes med 2,4 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt.

4. Husleiesatser.
Stor omsorgsbolig kr. 7.080,- pr. måned.
Liten omsorgsbolig kr. 6.727,- pr. måned.
"Oppusset" leilighet i Trygdheim kr. 6.063,-.
Øvrige trygdeboliger; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt.
Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette.

5. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten.

  • 2 nye hybler med fellesrom 2. etg. kr. 4.621,- pr. måned.
  • 1 "stor" hybel 2. etg. kr. 5.135,- pr. måned.
  • 1 ny hybel sokkel kr. 4.621,- pr. måned.

6. Egenbetaling for skyss.
Skyss av bruker av omsorsetatens tjenester faktureres bruker med:
kr. 4,10 pr. km v/bruk av leasingbil eller privat bil.
Kr. 1,00 pr. passasjer.
Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr. 4,10 pr. km.

7. Egenandel for leie av Nordgaardstua til lag/foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr. 458,- for utleie til lag og foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr. 574,- for utleie til private.
Forespørsel om leie av Nordgaardstua vurderes i hvert enkelt tilfelle på grunn av ut- og ombygging ved Flatanger pleie- og omsorgstun.

8. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. 
Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.

9. Diverse helsetjenester.
Dette er gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker å få utført enkelte tjenester på sykeheimen i stedet for på legekontor. Betaler da for både utstyr og tjenester.
Pr. sårskift uten bruk av skiftesett: kr. 113,-
Pr. sårskift ved bruk av skiftesett:   "   143,-
Suturfjerning med/uten skiftesett:   "   143,-/113,-
Injeksjon:                                        "   113,-

Flatanger kommune • Tlf: 742 21 100 • Faks: • E-post: postmottak@flatanger.kommune.no