Flatanger Delvis skyet 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Budsjett/årsplan 2011 og økonomiplan 2011-2014 - alminnelig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett/årsplan 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 legges ut til allminnelig ettersyn på servicekontoret og på kommunens hjemmeside www.flatanger.kommune.no fra 01. desember og fram til kommunestyrets behandling 15.12.2010.

Budsjett/årsplan 2011
Rådmannens arbeidsutkast 
Formannskapets innstilling

Økonomiplan 2011-2014
Rådmannens arbeidsutkast
Formannskapets innstilling

Høringsuttalelser må være levert servicekontoret innen 15.12.2010 kl. 12.00.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no