Flatanger Klarvær 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Budsjett/årsplan 2014 og økonomiplan 2014-2017 - alminnelig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett/årsplan 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 legges ut til allminnelig ettersyn på servicekontoret og på kommunens hjemmeside www.flatanger.kommune.no fra 04. desember og fram til kommunestyrets behandling 18.12.2013.

Formannskapets innstilling til budsjett/årsplan 2014
Formannskapets innstilling til økonomiplan 2014-2017

Høringsuttalelser må være levert servicekontoret innen 18.12.2013 kl. 12.00.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no