På servicekontoret selges følgende bøker og hefter:

Hylland, Julian: Flatangerboka (1962) kr 170,- 


Landre, Arnt: Øyfolket (1998) kr 520,- 
Landre, Arnt: Fastlandsfolket (1999) kr 550,- 
Landre, Arnt: Sør for Jøssundfjorden (2002) kr 500,- 


Fotefar mot nord. Utvorda Kystfort kr 40,- 


Kalenderen Flatanger i gammeldagan - de fleste årganger.


Alle årbøkene til Flatanger historielag.