Flatanger Regn 8

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Byggesak

Det er mange typer byggetiltak med forskjellige krav til søknad, dokumentasjon og behandlingstid. I en planlegging av byggetiltak er det nødvendig med en avklaring av dette i forhold til plan- og bygningsloven.

Dette finner du mere informasjon om bak linker på denne siden.

Kommunens byggesaksbehandler er:   

Gunnar Kvaløsæter, tlf. 476 42879.
E-post:
gunnar.kvalosater@flatanger.kommune.no

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no