Formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021, budsjett og årsplan for 2018, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2018 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunens servicekontor og hjemmeside www.flatanger.kommune.no fra 29. november og fram til kommunestyrets behandling 14. desember 2017. Høringsuttalelser må være levert servicekontoret innen 14.12.2017 kl. 12.00.

Dokumentene ser du her:

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021
Formannskapets innstilling til budsjett og årsplan 2018
Gebyrer/avgifter næring, miljø og teknisk 2018
Egenbetaling pleie- og omsorgstjenesten 2018
Betalingssatser oppvekst og kultur 2018