Formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022, budsjett og årsplan for 2019, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2019 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunens servicekontor og hjemmeside www.flatanger.kommune.no 5. desember og fram til kommunestyrets behandling 20. desember 2018. Høringsuttalelser må være levert servicekontoret innen 20.12.2018 kl. 12.00.

Dokumentene ser du her:

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022                 
Rådmannens arbeidsutkast til økonomiplan 2019-2022
Formannskapets innstilling til budsjett og årsplan 2019
Rådmannens arbeidsutkast til budsjett og årsplan 2019
Gebyrer/avgifter næring, miljø og teknisk 2019
Egenbetaling pleie- og omsorgstjenesten 2019
Betalingssatser oppvekst og kultur 2019