Flatanger Klarvær 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel
flomvann i grasdekt vannvei foto A Lyngstad_150x113

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt

Søknad sendes kommunen innen 31.oktober

Kommunen må få melding om avlingssvikten så tidlig som mulig, slik at det kan foretas befaring.

Søknadsskjema kan fås hos kommunen, eller på www.slf.dep.no. Det er også
mulig å søke elektronisk via Altinn som for søknad om produksjonstilskudd.
 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no