Flatanger Delvis skyet 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Fam. Amundsens Legat for ungdom i Flatanger. Tildeling av økonomisk støtte

Ungdom hjemmehørende i Flatanger som kommende skoleår søker praktisk og teoretisk utdanning innen jord-, skog- og gartneribruk, fiskeri og havbruk, kan søke om støtte fra legatet.

Søkere må være mellom 16 og 26 år og ha bodd i Flatanger de siste 3 år.

Under ellers like vilkår har søkere som tilhører familien Amundsens arvinger fortrinnsrett.

Som i fjor kan det påregnes økt støttenivå og vi oppfordrer til å søke om støtte også ved tvil i ft vedtektene.
Vedtektene kan evt. tilsendes.

Søknadsfrist 1. oktober 2015.

Søknad vedlagt bekreftelse for skole-/studieperiode og økonomi sendes: Styret for Fam. Amundsens legat, Miljøbygget, 7770 Flatanger.

 

 

 

 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no