Flatanger Skyet 2

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Foreldrebetaling barnehage/SFO 2018

 Barnehage f.o.m. 01.01.2018.

  01.01.2017 01.01.2018
Hel plass kr. 3 010,- kr. 3 195,-
4-dagers tilbud kr. 2 470,- kr. 2 623,-
3-dagers tilbud kr. 1 960,- kr. 2 082,-
Kjøp av ekstra dag kr.    290,- kr.    310,-

Betaling for mat er fastsatt til kr. 172,- pr. mnd. for 3-dagers tilbud, kr. 229,- pr. mnd. for 4-dagers tilbud og kr. 287,- pr. mnd. for 5-dagers tilbud.
Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene.
Juli er betalingsfri måned.

SFO f.o.m. 01.01.2018.

  01.01.2017 01.01.2018
Følger skoleruta kr. 1 510,- kr. 1.550,-
Halv plass         900,- kr.    920,-
Kjøp av ekstra hel dag kr.    310,- kr.    320,-

Det gis 25 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Søskenmoderasjon gis av det rimeligste tilbudet. Det gis ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag. Juli og august er betalingsfrie måneder. 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no