Barnehage f.o.m. 01.01.2019.

  01.01.2018 01.01.2019 01.08.2019
Hel plass kr. 3 195,- kr. 3 284,- kr. 3 334,-
4-dagers tilbud kr. 2 623,- kr. 2 627,- kr. 2 667,-
3-dagers tilbud kr. 2 082,- kr. 1 970,- kr. 2 000,-
Kjøp av ekstra dag kr.    310,- kr.    319,- kr.    324,-

Betaling for mat er fastsatt til kr. 176,- pr. mnd. for 3-dagers tilbud, kr. 235,- pr. mnd. for 4-dagers tilbud og kr. 294,- pr. mnd. for 5-dagers tilbud.
Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene.
Juli er betalingsfri måned.

SFO f.o.m. 01.01.2019.

  01.01.2018 01.01.2019
Følger skoleruta kr. 1 550,- kr. 1 590,-
Halv plass         920,- kr.    940,-
Kjøp av ekstra hel dag kr.    320,- kr.    330,-

Det gis 25 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Søskenmoderasjon gis av det rimeligste tilbudet. Det gis ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag. Juli og august er betalingsfrie måneder. 
Det gis gratis SFO-plass til barn på 5.-7. trinn som tildeles SFO med utgangspunkt i spesielle behov.