Formannskapets medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015 - 2019

  Faste medlemmer
1 Olav Jørgen Bjørkås
2 Ingunn Torgersen
3 Arne Skorstad
4 Liv Unni Fløan
5 Lars Haagensen
  Varamedlemmer for nr. 1 - 4
  Gry Hanssen (SP)
  Nils Myren (AP)
  Otto Sandnes (SV)
  Øivind Strøm (SP)
  Caterina Kvaløsæter (SP)
  Rita Stamnes (AP)
  Varamelemmer for nr. 5
  Reidar Lindseth (V)
  Birgit Fossvik (V)
  Geir Tore Olsen (FRP)