Flatanger Klarvær 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Forslag til budsjett/årsplan 2010

Med hjemmel i kommunelovens § 45 legges formannskapets innstilling til årsplan og budsjett for år 2010 ut til alminnelig ettersyn.

Alle som er berørt har rett til å uttale seg. Forslaget er utlagt ved servicekontoret og på kommunens hjemmeside www.flatanger.kommune.no.

Høringsuttalelse må være levert servicekontoret innen 16.12.09 kl. 12.00.

Rådmannens arbeidsutkast til formannskapet 01.12.09
Formannskapets innstilling 01.12.09

 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no