På grunn av kapasitetsproblemer hos entreprenøren har arbeidene på Dalabrua tatt mye lenger tid enn forutsatt.

Som det ligger an nå vil nye fugeelementer bli støpt fast mandag kveld. Det er nødvendig med ca. tre døgn herdetid før fugeelementene kan belastes og kjøreplatene fjernes. Dette er temperaturavhengig.

Det blir også noe etterarbeid med montering av deksler over kantene og opprydding, men dette kan utføres uten nattestenging. Vi beklager ulempene som arbeidet medfører, arbeid som dette uten omkjøringsmuligheter er alltid krevende å gjennomføre.

Vegen blir nattestengt i tidsrommet kl. 22.15 - 05.45, og den åpnes ved 2 tidspunkt hver natt kl. 24.00 - 24.15 og kl. 03.00 - 03.15.

Nødetater vil kunne passere ved å kontakte tlf. 973 00 595.

Vegen vil ikke være stengt natt til søndag og natt til mandag.


Statens Vegvesen