Flatanger Skyet -2

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Snarveier/aktuelt > Nytt fra ordføreren > Artikkel
Primula1

Gode vĂĽrdager

Hei alle sammen, det er flotte dager vi har foran oss, det er kunsten å finne tid til å ta imot alle inntrykkene, finne fram de gamle ”jordbærstedene” og virkelig nyte vårdagene.

Fra ordførerkontoret ser det ut som om våren er i rute, vinteren slipper taket og aktivitetene øker.

Jeg er meget godt tilfreds med utviklinga ved Nesset og ser fram til at nye Nesset Sjømat AS, snart er i gang med slakting og produksjon. Dette har uvurderlig betydning for Flatanger.
Jeg vil rette en stor takk til både daglig leder og styret for den ryddige prosessen, med reetablering av virksomheten. Det er også meget gledelig at bedriften har lykkes med å få på plass ny aksjekapital med en stor andel lokal kapital.

Den kommunale aktiviteten er fortsatt preget av stor aktivitet både i barnehage og pleie – omsorg, i disse dager startes det med omgjøringer ved pleie og omsorgstunet for på en enkel måte å skaffe oss 4-5 nye boplasser.
Plan og byggekomiteen har jobbet raskt og effektivt og funnet gode løsninger. Planene for rehabilitering og utvidelse av barnehagen er inne i en avgjørende fase og kommunestyret må ta en ny behandling. Men behovet for bedre arbeidsforhold og bedre oppholdsmiljø gjør det veldig nødvendig å komme i gang med utbygging.

Flatanger har et meget aktivt kulturliv, ordføreren har vært tilskuer ved flere anledninger og er meget imponert, over både innhold og utførelse, også Staut- revyen har igjen hatt stor suksess.
NM gull i luftpistol til Michael Strøm er en prestasjon det står stor respekt av, gratulasjoner og blomster er overrakt, det blir spennende å følge utviklingen videre.

Årets «overflate-redningsøvelse» var imponerende, samarbeidet mellom de forskjellige fagetatene var et av hovedformålene med øvelsen, våre lokale mannskaper fikk gode karakterer for den måten vertskapet for øvelsen ble utført.

Økonomisk har Flatanger kommune store utfordringer, at folketallet har stabilisert og vi hadde en liten økning siste del av fjoråret, er meget positivt. Men endring av alderssammensetning , gjør at vi mister rammeoverføring.
Mitt håp er at vi skal klare å skaffe oss flere frie inntekter, uten det blir det vanskelig å opprettholde gode tjenester på alle områder. Flatanger har meget store ressurser og vi bør klare å få noe mere tilbake fra de naturgitte rikdommene våre!

Men nå framover skal vi også glede oss over og nyte alt det vårt utrolig flotte Flatanger kan by på!
Jeg vil ønske dere alle sammen gode vårdager og god sommer.

  
Hilsen ordfører Olav Jørgen Bjørkås
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no