Flatanger Delvis skyet -2

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Snarveier/aktuelt > Nytt fra ordføreren > Artikkel
Advent

Hektisk førjulstid

Hei alle sammen! Siste uka var det gledelig lesning å se at Flatanger hadde 25 personer i netto økning av folketallet, jeg vil ønske alle nye innbyggere hjertelig velkommen til Flatanger.

Nå som vi går inn i den mørkeste årstia er det godt at vi har mange lyspunkter å glede oss over. Vi fikk mange flotte høstdager, samtidig som asfalten ble lagt fra Fjell til Jøssund og Aunet. Vil gratulere alle brukerne av veien og Nord-Trøndelag fylkeskommune, Vegvesenet og alle de som utførte jobben, med vel gjennomført arbeid og et flott resultat. Så kan vi glede oss i mange år framover, med et rimeligere bilhold, null hull og renere biler. Det ble også et gledelig resultat med 2 km asfalt på kommuneveien fra Løvøya til Eian, som følge av spleiselag mellom Flatanger kommune, Bjørøya fiskeoppdrett og grunneierne. 

Midt i november fikk ordføreren og Flatanger kommune besøk av Stortingsrepresentant Christina Ramsøy (SP), da var det med stolthet jeg kunne vise fram vår flotte kommune og vårt aktive næringsliv. Besøket ble avsluttet hos Namdal Aquasenter, med en innholdsrik orientering om fiskeoppdrettets enorme utvikling og betydning.
Ordføreren ble utfordret til å bli med på årets ungdomskonferanse på Stiklestad, sammen med 3 flotte ungdommer fra Flatanger, konferansen var både lærerik og inspirerende, målsetninga om eget ungdomsråd må gis høy prioritet.
Mye tid har gått med til å lære og bli kjent med politiske oppgaver, muligheter og løsninger. Selv om de fleste rammer er fastlagt, er det spennende å se hvor stort handlingsrom som finnes. Flatanger har store økonomiske utfordringer, men eiendomsskatt og skjønnsmidler fra Fylkesmannen vil gi oss tid til å finne løsninger. Det er en stor utfordring for våre ansatte, at vi hele tia må finne rimeligere løsninger, for å få budsjettet i balanse, men skal vi lykkes er det helt avgjørende at vi støtter hverandre og sprer litt ekstra glede i ei hektisk førjulstid!
Jeg vil ønske alle ei trivelig adventstid og riktig god jul!

Hilsen ordfører Olav Jørgen Bjørkås

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no