Flatanger Regn 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Helse og omsorg > Hjemmehjelp

Hjemmehjelp i Flatanger kommune

Serviceerklæring vedtatt i Kommunestyret 21.09.2006

FORMÅLET MED TJENESTEN:
Å yte hjelp og opplæring til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Formålet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no