Flatanger Klarvær 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Snarveier/aktuelt > Nytt fra ordføreren > Artikkel
Sjøsprøyt_150x113

Høst og vintertid

Årets kalender er snudd for siste gang, du verden hvor er året blitt av?

Vi har akkurat avsluttet en innholdsrik og aktiv kulturperiode, som åpnet med barne- og ungdomsteater “Rockeulven” fulgt av 14 dager med “Vrimmel”, en kjempestor kultursatsing i Midtre Namdal, med kulturtilbud på mange arenaer til både store og små. Stor takk både til vår egen kulturetat og til Nord-Trøndelag Fylkeskommune for både innhold og gjennomføring med toppkarakter!

Et aktivt og mangfoldig år er straks lagt bak oss i Flatanger. Vi har tatt valg som vil ha betydning for framtida. Mange må ta nye valg, ikke alle valg er like enkle! Flatanger kommune valgte å ikke melde seg inn i Midtre Namdal samkommune. Vi ønsker å fortsette og videreutvikle samarbeidet med våre nabokommuner. Landet har fått ny regjering, retningslinjer og betingelser for hver enkelt av oss, for næringsliv og for kommuner er under revidering. Ingen har fasit, men det sendes sterke signaler ut til oss og vi bør nok starte jobben med å legge strategier og bidra i prosessen, nå skal det tegnes nye kart for Namdalen og resten av landet. Vi vil bli en liten brikke i det store spillet! Jeg håper tiden er moden for et utstrakt samarbeid. Ja, jeg ønsker at vi skal stå enda tettere sammen, i tia som kommer, det vil gi oss de beste forutsetninger for ei felles positiv utvikling for det lokalsamfunnet vi alle er så glade i!

En av våre hjørnesteinsbedrifter Nesset Sjømat, seiler i kraftig motvind denne høsten! Råvaresituasjonen er meget vanskelig og usikker. Bedriften har levert oppsigelse til sine ansatte! Jeg sitter med stor medfølelse til de ansatte, hvordan takler de kvardagen ? Mange enkeltpersoner og mange familier er berørt. Samtidig vil jeg gi en kjempestor honnør til hele miljøet omkring Nesset Sjømat. Både ansatte, ledelse og eiere, har gått samlet i gang for å finne nye muligheter for bedriften. Jeg er imponert over måten prosjektgruppa har valgt å møte utfordringene! Vi får håpe at det lykkes å finne alternative produksjoner, som kan la seg realisere, og som kan gi ny virksomhet og ny giv for bedriften på Nesset!

Stormen “Hilde” ble godt varslet og kom på heftig besøk, med sterk vind og stor flo. Skadene ser ikke ut til å være omfattende, men både NTE’s linjenett, samt det meste av mobildekning ble satt ut av funksjon, kun Telenors gamle kobbertråder viste seg å stå imot uværets herjinger.

Vi går ei trivelig adventstid i møte, da er det godt å kunne vise litt ekstra omtanke til våre medmennesker. Jeg vil gi honnør til vårt næringsliv, det satses friskt og godt på alle områder, uten å glemme noen, er det på sin plass med en ekstra gratulasjon til Kjeminor og Byggtorget som flyttet inn i nye lokaler nå i høst. Det er symbol på positiv satsing, framtidstro i det lokale næringsliv. I den kommunale sektor ser vi fram til at Vangan Barnehage åpner i ny drakt før årsskiftet, her vil både ansatte og brukere oppleve en kraftig oppgradering i sitt daglige virke. Til neste år starter vi på ny planlegging, for å finne gode løsninger for rehabilitering av pleie- og omsorgstunet.

Til slutt vil jeg ønske alle våre ansatte, alle innbyggere og medarbeidere RIKTIG GOD JUL!

Med hilsen ordfører Olav Jørgen Bjørkås

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no