Flatanger Skyet 3

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Tjenester > Helse og omsorg

Helse og omsorg

Epler

Helse- og omsorgssjefen er den øverste ansvarlige leder for helse-, sosial- og omsorgsetaten hva nødvendig planlegging, samordning og effektivisering av etatens administrative virksomhet angår.
Stillingen har også et overordnet personalansvar for øvrige ansatt i etaten.
Politisk styres etaten av Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.
Helse- og omsorgsetatens administrasjon har kontor i 1.etasje på Miljøbygget (kommunehuset), Lauvsnes.

Administrative stillinger - kontaktinformasjon:

Navn Stilling Telefon E-post
Liv Ingeborg Brønstad Helse- og omsorgssjef 47649546 liv.bronstad@flatanger.kommune.no
Lise Søreng Mork Sekretær 74221137

lise-soreng.mork@flatanger.kommune.no

Hjøri Meland Aakervik Sekretær 47675475
 
hjori-meland.aakervik@flatanger.kommune.no 
Tone Merete Eian Førstekonsulent/veileder 55553333

tone.merete.eian@nav.no

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no