Flatanger Regn 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Fysioterapi

Kontaktinfo

Fysioterapeut Linda Moen Heia, tlf. 476 30756.
E-post: linda.heia@flatanger.kommune.no.

Målgruppe
  • Personer med behov for behandling, veiledning og opptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.
  • Personer med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for rehabilitering.
Vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste, lege eller kiropraktor vil undersøke deg og vurdere om du skal henvises til fysioterapi.

Lover
Veiledning

Når du har fått henvisning til behandling, tar du kontakt med et fysikalsk institutt eller med kommunens fysioterapitjeneste.

Saksbehandling

Alle som er henvist til fysioterapeut blir satt på venteliste og behandles fortløpende.

Enkelte diagnoser blir prioritert og tatt utenom ventelisten. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til fysioterapitjenesten. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.


DebugView   v2

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no