Flatanger Lette snøbyger 2

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Informasjon > Aktivitetskalender >  > Artikkel

Kategori:
Fra:
Til:
Torsdag 23. mars
17:00 - 19:00 Hyggekveld på Nordgårdstua iCalendar card
18:00 - 20:30 Brettspillkveld på Frivilligsentralen iCalendar card

Søndag 26. mars
11:00 Gudstjeneste på pleie- og omsorgstunet iCalendar card

Tirsdag 28. mars
17:00 Påskesalg på Nordgaardstua iCalendar card
18:00 Årsmøte i Flatanger menighet på Vik iCalendar card
18:00 Årsmøte i Villa Fyr venneforening iCalendar card

Onsdag 29. mars
18:00 - 20:00 Språkkafe på Frivilligsentralen iCalendar card

Lørdag 1. april
"Lys våken" for 6. og 7. klasse i Flatanger/Statland iCalendar card

Søndag 2. april
11:00 Gudstjeneste i Vik kirke iCalendar card

Tirsdag 4. april
Fasteaksjonen 2017 iCalendar card

Torsdag 6. april
11:00 - 14:30 Lunsjbuffet m/varmrett på Frivilligsentralen iCalendar card

Lørdag 8. april
19:00 STAUT-revy i Musikkhallen Statland iCalendar card
19:30 PUB/QUIZ-KVELD iCalendar card

Onsdag 12. april
19:00 STAUT-revy i Utvorda grendehus iCalendar card

Torsdag 13. april
11:00 Gudstjeneste i hallen på pleie- og omsorgstunet iCalendar card
13:00 - 18:00 Agnes Minikjøkken - Påskebuffet 2017 General iCalendar card
19:00 Kveldsgudstjeneste i Vik kirke iCalendar card

Fredag 14. april
13:00 - 18:00 Agnes Minikjøkken - Påskebuffet 2017 iCalendar card
19:00 Kveldsgudstjeneste i Løvøy kirke iCalendar card

Søndag 16. april
11:00 Høytidsgudstjeneste i Vik kirke iCalendar card

Tirsdag 18. april
16:00 Formannskapsmøte iCalendar card

Søndag 23. april
16:00 Samtalegudstjeneste i Løvøy kirke iCalendar card

Torsdag 27. april
10:30 - 12:15 Formiddagstreff på Nordgaardstua iCalendar card
16:00 Kommunestyremøte iCalendar card

Lørdag 29. april
19:00 STAUT-revy i Lauvsnes samfunnshus iCalendar card

Torsdag 4. mai
Sangstund på pleie- og oms.tunet iCalendar card
Møte i hovedutvalg for næring, miljø og teknisk iCalendar card

Torsdag 11. mai
Sangstund på Heimen iCalendar card

Tirsdag 16. mai
16:00 Formannskapsmøte iCalendar card

Tirsdag 23. mai
19:00 "500 år etter Luther" på Frivilligsentralen iCalendar card

Lørdag 3. juni
Kystdag på Vik Brygge iCalendar card

Torsdag 8. juni
Møte i hovedutvalg for næring, miljø og teknisk iCalendar card

Tirsdag 13. juni
16:00 Formannskapsmøte iCalendar card

Torsdag 22. juni
16:00 Kommunestyremøte iCalendar card

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no