Navn Leder
Flatanger musikkforening Hermod Haagensen/tlf. 959 48493
Flatanger barne- og ungdomsteater Kari Leknes/tlf. 416 37009
STAUT teaterlag Monica Fiskum/tlf. 970 60236
Barnekoret Tøff Nok Marianne Søraa/tlf. 415 60859