www.flatanger.kommune.no

Helselag og -foreninger

Navn Leder
Flatanger handikaplag Inger Vedvik/tlf. 918 71862
Flatanger lag av LHL Gunvor Feøy/tlf. 918 83919
Lauvsnes helselag Inger Holmen/tlf. 477 56474
Sørflatanger helseforening