www.flatanger.kommune.no

Kirke- og misjonsforeninger

Navn Leder
Dahle misjonsforening Jørund Dahle/tlf. 971 99518
Lauvsnes kinaforening Snorre Kristiansen/tlf. 742 88142
Løvøy kirkeforening Ragnhild Strøm/tlf. 906 96614
Misjonssambandets forening Jørund Dahle/tlf. 971 99518
Vik kirkeforening Aud Høstland/tlf. 456 15824