Navn Leder
Betania misjonshus Snorre Kristiansen/tlf. 742 88142
Dahle grendehus Jørund Dahle/tlf. 971 99518
Jøssund skole/grendehus Kjell Harald Moe/tlf. 911 90931
Sørflatanger grendelag Tone Eian/tlf. 470 78494
Utvorda bedehus Audhild Laukøy/tlf. 902 40210

*De forsamlingshusene som ikke er nevnt her, er enten lagt inn under grendelag/ungdomslag eller lagt ned.