www.flatanger.kommune.no

Partipolitiske lokallag

Navn Leder
Arbeiderpartiet (Ap) Inger K. D. Klocke/tlf. 479 94072
Fremskrittspartiet (FrP) Lars Haagensen/tlf. 908 50587
Høyre (H) Knut Staven/tlf. 950 54752
Kristelig Folkeparti (KrF) Snorre Kristiansen/tlf. 742 88142
Senterpartiet (Sp) Ove M. Ribsskog/tlf. 928 51751
Sosialistisk Venstreparti (SV) Turid Kjendlie/tlf. 915 99142
Venstre (V) Reidar Lindseth/tlf. 951 50746