www.flatanger.kommune.no

Solbakken barnehage

Adresse 7777 Nord-Statland
Telefon 974 35933
Pedagogisk leder Solbakken
Rektor Utvorda oppvekstsenter
Mona Hågensen
Elin Frisendal
E-post elin.frisendal@flatanger.kommune.no
Antall plasser Énavdelings barnehage, 5-dagers tilbud.
Åpningstid 08.00-16.30, mandag-fredag