www.flatanger.kommune.no

Brann- og feiervesen

Brannsjef i Flatanger kommune er Hans Petter Haukø. Brannsjefen leder arbeidet med brannforebygging, og er samtidig utrykningsleder for Flatanger Brannvesen. 

Feier er Tor Roald Lindseth som har kontor på brannstasjonen på Øra Industriområde på Lauvsnes. For spørsmål knyttet til feiing, ta kontakt på tlf. 74 28 83 12,
mob. 922 59639 evt. 476 46731.

Gebyrsatser feiing
   
Tjenestebeskrivelse feiing og tilsyn med ildsted